Religia

Ksiądz Karol Karpowicz
Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej
i przybliżenie im Osoby Pana Boga jako stwórcy świata i życia tak, aby stał się On dla nich Przyjacielem.
Katecheza przedszkolna pomaga rozwinąć wiarę dzieci i buduje fundament dla ich przyszłej religijności poprzez wspólną rozmowę z Bogiem, wspólny śpiew, a także tworzenie dobrych nawyków w kontaktach z innymi ludźmi. Jest formą pomocy rodzicom w religijnym wychowaniu dzieci. Proces wychowania religijnego dzieci w wieku przedszkolnym bazuje głównie na osobowości i dojrzałości religijnej rodziców, opiekunów, dziadków, rodziców chrzestnych i osób najbliższych dziecku w wieku przedszkolnym.

Zajęcia religii w przedszkolu prowadzone są w formie zabawy. Podczas zajęć stosuje się różne metody pracy z małym dzieckiem tj.: piosenka, zabawa, taniec, gra dydaktyczna, puzzle, inscenizacje, opowiadanie, uzupełnianie ilustracji rysunkami, naklejkami lub prostymi elementami do wycięcia, a także rysunek spontaniczny. Zabawy i twórczość dzieci tworzą atmosferę sprzyjającą budzeniu się zażyłości dzieci
z Jezusem, któremu zależy na dziecku.

Na religii promowana jest również postawa przedszkolaka, jako człowieka prawego, życzliwego i otwartego na ludzi. Wychowanie chrześcijańskie to wychowanie do miłości
i budowanie życia swojego i dziecka na wartościach, które Jezus pokazuje w Ewangelii.
Przedszkolowo.pl logo