Język angielski

p.Monika Orzeszyńska
p. Klaudia Szulc

W naszym przedszkolu wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, bowiem chcemy, aby język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po pół godziny i prowadzone są w formie zabawy, w korelacji z wszystkimi obszarami edukacji.

Podczas zajęć koncentrujemy się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia.

Rozwijanie sprawności słuchania odbywa się poprzez:

osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego,
reagowanie na proste polecenia i pytania.

Dzieci:

słuchają nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów i mimiki,
słuchają nagrań w języku angielskim (historyjki, dialogi, piosenki, wierszyki)
słuchają tekstu czytanego,
słuchają i oglądają programy edukacyjne, filmiki, bajki animowane w języku angielskim.


Rozwijanie sprawności mówienia odbywa się poprzez:

powtarzanie za nauczycielem, nagraniem,
konstruowanie prostych wypowiedzi,
odgrywanie scenek lub dialogu,
recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki,
opowiadanie historyjki obrazkowej.
Przedszkolowo.pl logo