Grupa IV - Motylki

Wychowawca: Natalia Kubiak
ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
DLA GRUPY IV „MOTYLKI” NA GRUDZIEŃ 2021 R.

Tematyka:
1. Zwierzęta zimą
2. Spotkania przy wigilijnym stole
3. Świąteczne zwyczaje
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami w zabawie.
Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych w sytuacjach codziennych i sytuacji zabawy.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego
w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na
rzecz innych osób lub zwierząt.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni– posługiwanie się zwrotami z tej strony,
z drugiej strony, pomiędzy.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej.
Kształtowanie umiejętności wykonywania poleceń zgodnie z instrukcją.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki.
Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.
Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.
Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania.
Rozwijanie myślenia przyczynowo– skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.
Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.
Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem kukiełek, sylwet, itp.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Przedszkolowo.pl logo