Grupa III - Misie

Wychowawca: Monika Orzeszyńska
Tydzień 1: W zdrowym ciele zdrowy duch
Tydzień 2: Jesienią w parku
Tydzień 3: Jesienią w lesie
Tydzień 4: Przygotowania do zimyOgólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

• Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.
• Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.
• Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.
• Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
• Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
• Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
• Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
• Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.
• Nauka piosenek i pląsów.
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
• Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – rozwijanie myślenia logicznego.
• Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.
• Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
• Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.
• Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.
• Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.
• Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.
• Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami
• Zestawy ćwiczeń porannych
• Zestawy ćwiczeń gimnastycznych


Przedszkolowo.pl logo