Grupa II - Tygryski

Wychowawca: Hanna Gibasiewicz
ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA GRUDZIEŃ DLA GRUPY „TYGRYSKI”.


TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
1. ZWIERZĘTA ZIMĄ
2. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE
3. ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJEOgólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
• Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
• Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
• Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności.
• Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
• Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
• Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
• Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
• Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.
• Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
• Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.
• Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej (kolejność czynności).
• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
• Wprowadzenie litery u, U; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.
• Nauka piosenek i pląsów.
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
• Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
• Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.
• Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

Przedszkolowo.pl logo