Grupa I - Żabki

Wychowawca grupy: Katarzyna Pasznicka
Zadania wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc listopad
dla grupy “Żabki”

Tydzień 1: Jesienna muzyka.
Tydzień 2: Mali artyści.
Tydzień 3: Ciepło i miło.
Tydzień 4: Pocztówki.


Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
Rozmowy o członkach rodziny.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Przedszkolowo.pl logo