Żabki gr I

ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA LUTY DLA GRUPY ŻABKI-DZIECI 3 i 4- LETNIE

Wychowawca: p. Justyna Maciejewska

Tematyka kompleksowa „Tak mija czas”.
Cele ogólne i operacyjne działań edukacyjnych
• Rozwijanie mowy.
Dziecko opowiada historyjkę.
• Dostrzeganie cykliczności dnia i nocy.
Dziecko wie, że po dniu jest noc, a po nocy – dzień.
• Umuzykalnienie dzieci.
Dziecko porusza się rytmicznie przy piosence.
• Rozwijanie sprawności manualnej.
Dziecko rysuje siebie jako osobę dorosłą.
• Integrowanie się dzieci młodszych i starszych.
Dziecko bawi się z rówieśnikami i starszymi kolegami.


Tematyka kompleksowa „Czy jesteśmy sami w kosmosie”.
Cele ogólne i operacyjne działań edukacyjnych
• Rozwijanie mowy.
Dziecko odpowiada na pytania dotyczące opowiadania i wiersza.
• Rozwijanie umiejętności liczenia.
Dziecko posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie trzech.
• Umuzykalnienie dzieci.
Dziecko rytmicznie porusza się przy muzyce.
• Rozwijanie sprawności manualnej.
Dziecko wykonuje ufoludka z plasteliny.


Przedszkolowo.pl logo