Żabki gr I

ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA KWIECIEŃ DLA GRUPY ŻABKI-DZIECI 3 i 4- LETNIE

Wychowawca: p. Maria Cepa

Tydzień I „Wiosna na wsi”
Tydzień II „ W świecie sztuki”
Tydzień III „Dbajmy o ziemię”
Tydzień IV „Wiosna w ogrodzie”

Cele ogólne i operacyjne działań edukacyjnych:
• Rozwijanie mowy i myślenia.
Dziecko rozpoznaje i nazywa bazie wierzbowe.
Wie, czego potrzebują rośliny, żeby się rozwijać.
Odpowiada na pytania dotyczące wiersza.
Wypowiada się na temat dbania o środowisko wokół siebie.
Wypowiada się na temat oglądanego teatrzyku. Ocenia zachowanie Agaty
• Rozwijanie umiejętności szeregowania.
Dziecko układa obrazki według wzrastającej i malejącej na nich liczby elementów.
• Rozwijanie umiejętności liczenia.
Dziecko liczy w zakresie czterech.
Ustala równoliczność zbiorów poprzez łączenie elementów w pary.
• Umuzykalnienie dzieci.
Dziecko reaguje odpowiednim ruchem na zmiany tempa utworu.
Porusza się odpowiednio do słyszanego akompaniamentu.
Śpiewa piosenkę .
• Rozpoznawanie i nazywanie barw.
Dziecko rozpoznaje i nazywa kolory.
• Rozwijanie sprawności manualnej.
Dziecko wykonuje papierowego kurczaka.
Nakleja obrazki w odpowiednich miejscach.
Przykleja elementy z kolorowego papieru na rysunku stroju króla lub królowej.
• Rozwijanie aktywności twórczej.
Dziecko wykonuje masażyk na plecach kolegi.

Przedszkolowo.pl logo