Żabki gr I

ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD 2018 DLA GRUPY ŻABKI-DZIECI 3 i 4- LETNIE

Wychowawca: p. Maria Cepa

Tydzień 1: Lubię bajki
Tydzień 2: Jestem Polakiem
Tydzień 3: Świat wokół mnie
Tydzień 4: Pluszowy miś

Umiejętności dziecka zdobywane w listopadzie:
• Rozróżnia stronę lewą i prawą.
• Bierze udział w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych.
• Panuje nad nieprzyjemną emocję podczas czekania na swoją kolej w zabawie.
• Śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki oraz wyraża ją ruchem, uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu.
• Odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości.
• Konstruuje grę matematyczną, projektuje planszę do gry.
• Wie, jak radzić sobie ze strachem, ma świadomość, że nieprzyjemne uczucia i emocje przeżywają wszyscy ludzie.
• Przedstawia w pracy plastycznej, co budzi w nim strach i poszukuje sposobów, jak sobie z nim poradzić.
• Organizuje sobie samodzielnie zabawę.
• Szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości.
• Ćwiczy pamięć słuchową.
• Wykonuje własne eksperymenty graficzne.
• Objaśnia kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej, odgaduje tytuł bajki.
• Wie, że mieszka w Polsce, której stolicą jest Warszawa, zapoznaje się z mapą Polski, zapamiętuje jej kształt, wie, jak wygląda flaga Polski i jej godło, zna barwy narodowe.
• Zna legendy o warszawskiej Syrence i Smoku Wawelskim, potrafi nazwać herb Warszawy, poznaje niektóre zabytki Krakowa.
• Wykonuje kotylion w barwach narodowych.
• Wie, jakie są charakterystyczne miejsca w Polsce, rozpoznaje wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w legendach.
• Poznaje stroje do polskich tańców narodowych, bierze udział w zabawie tanecznej.
• Liczy w zakresie 5, odwzorowuje liczebność zbioru, rozumie określenie tyle samo.
• Zna warunki życia na pustyni.
• Wzbogaca słownictwo.
• Rozpoznaje odgłosy z otoczenia i określa ich źródło.
• Rozumie, że mieszkańcy świata, mimo różnic w wyglądzie, tworzą wielką rodzinę.
• Potrafi zaprezentować kolegom swojego ulubionego misia.
• Określa położenie przedmiotu w stosunku do innego przedmiotu.
• Poznaje specyfikę zawodu lekarza.
• Potrafi dopasować ubranie i obuwie do pory roku.
Przedszkolowo.pl logo