Tygryski gr II

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ/LUTY 2018 GRUPA TYGRYSKI

Wychowawca: p. Katarzyna Płonka

Tematy tygodnia:
1. W świecie baśni
2. Pamiętajmy o zwierzętach
3. Babcia i dziadek
4. Zabawy na śniegu
5. Tak mija czas
6. Nie jesteśmy sami w kosmosie


Cele główne działań edukacyjnych:
• zapoznanie z literą s, n, b, g, w, p  małą i wielką, drukowaną i pisanie
• umuzykalnienie dzieci
• rozwijanie sprawności manualnych
• zapoznanie ze znakami: równości, mniejszości, większości
• tworzenie zbiorów na podstawie podanych cech
• zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7
• prezentowanie swoich umiejętności
• utrwalanie nazw dni tygodnia
• rozwijanie umiejętności wycinania
• rozwijanie umiejętności dodawania
• zachęcanie do zakładania hodowli roślin i obserwowania ich wzrostu
• utrwalanie nazw miesięcy
Przedszkolowo.pl logo