Terapia logopedyczna

Zajęcia odbywają się:
czwartek
piątek godz 8.00-11.30


Prowadzący:mgr Paulina Dymacz

Co nas powinno zaniepokoić i kiedy szukać pomocy u logopedy?
• dziecko podczas artykulacji wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę – jest to tendencja, która nie wycofa się samoistnie, a w przyszłości może spowodować seplenienie międzyzębowe;
• nawykowo mówi przez nos;
• niepokojące są zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy;
• istnieją wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy;
• opóźnienia w nabywaniu poszczególnych sprawności językowych są większe niż 6 miesięcy;
• dziecko nie próbuje komunikować się z otoczeniem, nie rozumie mowy innych osób, nie reaguje na polecenia,
• dziecko zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne: „d” na „t” (np. zamiast domek mówi tomek), „w” na „f” (zamiast woda mówi fota), „g” na „k” (zamiast głowa mówi kłowa), „b” na „p” (zamiast buda mówi puta);
• dziecko pod koniec 3 r.ż. nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, u, e, i, y;
• Jeśli dziecko czteroletnie nie mówi wszystkich głosek (wyjątek: r, które może pojawić się później)
• zniekształca głoski, zastępuje je innymi, nie znanymi w języku polskim, używa „obcego” dla nas dźwięku, np. wymawia „r” gardłowo;
• dziecko wyraźnie jąka się (miewa częste blokady i uporczywe powtarzanie jakiejś głoski lub utrudniony start mowy).
• Jeśli mowa dziecka jest niezrozumiała dla innych osób poza rodzicami
• Jeśli mowa dziecka w jakikolwiek sposób różni się od mowy rówieśników.
• Jeśli cokolwiek w mowie dziecka niepokoi Cię.
Pamiętaj, że:
 Wady wymowy wcześnie wykryte o wiele łatwiej wyeliminować.
 Brak odpowiednio wcześnie terapii jednej wady, może sprawić, iż rozwiną się następne.
 Istnienie wad wymowy niekorzystnie wpływa na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka.


Garść istotnych informacji
Zajęcia logopedyczne odbywają się najczęściej raz w tygodniu indywidualnie lub sporadycznie w grupach do czterech osób. Trwają 30 minut. Ostateczna częstotliwość spotkań, oraz czas ich trwania uzależniona jest zawsze od indywidualnych potrzeb uczniów.
Na zajęcia dzieci przynoszą zeszyty, w których zapisywany jest materiał wyrazowy ( sylaby, wyrazy, zdania, dłuższe teksty, ) przeznaczony do codziennego utrwalania z dzieckiem w domu. Dlatego proszę zaglądać do tych zeszytów po każdych zajęciach. Przydatna będzie także teczka, do której będzie można schować dodatkowe materiały ksero przygotowane przez logopedę.
Terapia zaburzeń artykulacji (wymowy) obejmuje trzy podstawowe etapy:
• przygotowawczy (usuwanie przyczyn istniejących zaburzeń mowy);
• wywoływania głoski lub korygowania głoski nieprawidłowo wymawianej;
• utrwalania prawidłowo brzmiącej głoski – najdłuższy, wymagający systematyczności i konsekwencji od logopedy, dziecka i rodzica.
PAMIĘTAJMY! Tylko regularne uczęszczanie na terapię logopedyczną i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy.
Przedszkolowo.pl logo