Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2013/2014

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach informuje, że od 01.03.2013r. wydawanie będą "Karty zgłoszeń dziecka do przedszkola" na rok szkolny.
Podstawą zapisu dziecka do przedszkola jest złożenie przez rodziców, prawnych opiekunów "Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola" do dnia 02.04.2013r.
Przypominamy, że dzieci urodzone w roku 2008 podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego!

Regulamin i Procedura Przyjmowania dzieci do Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach (patrz pliki do pobrania)

Dyrektor Publicznego Przedszkola
mgr Hanna Gibasiewicz
Pliki do pobrania:
Komunikat 2013-02-20, 11:41 | autor: Anna Kierakowicz-Grzona
Przedszkolowo.pl logo