Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

XI Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny "Nasze piękne polskie słowa"

Czas trwania: od 2013-01-15 do 2013-04-12

Celem konkursu jest rozbudzenie twórczości plastycznej i wyobraźni uczniów, zwrócenie uwagi na piękno naszej ojczystej mowy, wzbogacenie zasobu słownictwa i rozwijanie mowy, szczególnie u dzieci z trudnościami w mówieniu. Ponadto konkurs ma na celu prezentację indywidualnych możliwości, umiejętności i zdolności plastycznych oraz zachęcenie do wspólnej pracy logopedy, psychologa, pedagoga, polonisty, rodzica i ucznia nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy oraz Wydawnictwo KOMLOGO

1. Konkurs dla dzieci przedszkolnych w wieku 4 – 6 lat

2. W celu wzięcia udziału w konkursie rodzic powinien zgłosić dziecko u wychowawców grup w terminie do 28 lutego 2013 r.

3. Na konkurs należy przygotować pracę plastyczną ilustrującą wybrane przez dziecko słowo, które ma dla niego szczególną wartość, ukazujące piękno naszego języka (np. słowo, które kojarzy się dziecku z kimś lub czymś miłym, które się uczy lub potrafi już poprawnie powiedzieć i sprawia mu to radość).

4. Format pracy: A4, Technika: dowolna

5. Prace należy składać u wychowawców grup.

6. Termin składania prac do 08 kwietnia 2013 r.

7. Regulamin konkursu do wglądu w u p. Anny Kierakowicz-Grzona
Konkurs trwał do: 2013-04-12, 00:00
Konkurs 2013-02-15, 12:13 | autor: Anna Kierakowicz-Grzona
Przedszkolowo.pl logo