O nas

W Przedszkolu Publicznym w Sulmierzycach są 4 dziecięce grupy.
I grupa - Żabki- uczęszczają do niej dzieci 2,5 i 3-letnie, grupa II – Tygryski - dzieci 5 i 6-letnie, III grupa – Misie – są to dzieci 4 i 5-letnie, natomiast grupa IV- Motylki - dzieci 3 i 4-letnie.
Przedszkole w Sulmierzycach czynne jest w godzinach od 7.00 do 16.00.
Do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 100 dzieci. Przedszkolakom, w trakcie ich pobytu w placówce zapewniona jest kompleksowa opieka dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza. Dzieci uczestniczą w zajęciach przedszkolnych realizowanego w ramach przyjętego planu pracy. W trzech oddziałach II,III,IV realizowany jest ten sam program w celu przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole. Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Nauczycielki posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Mają dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka. Przedszkole prowadzi też zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla tych dzieci, które potrzebują dodatkowej opieki pedagogicznej oraz zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadą wymowy.
W naszym przedszkolu rodzice mogą skorzystać z konsultacji z p. Ireną Grobelną - pedagogiem, Poradni psychologiczno - Pedagogicznej w Krotoszynie

Występy, wycieczki, spotkania

Przedszkole organizuje wiele wycieczek i rekreacyjnych wyjazdów. Dzieci występują podczas imprez kulturalnych jak chociażby w trakcie Dni Sulmierzyc czy podczas „Herodiady” – ogólnopolskiego, otwartego Przeglądu Zespołów Kolędniczych, Obrzędowych i Jasełkowych organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie (powiat milicki). W naszym Przedszkolu obchodzone są święta tj. Spotkanie Bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziadka, Śniadanie Wielkanocne i inne. Dzieci biorą udział w różnych konkursach zewnętrznych (plastycznych, logopedycznych oraz festiwalach piosenki) na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Rada Rodziców wraz z pracownikami co roku organizuje Festyn Rodzinny. Uzyskany dochód z imprezy przeznaczony jest na doposażanie przedszkola. Nasze przedszkole umożliwia także dzieciom spotkania z osobami wykonującymi ciekawe zawody (np. z policjantem, stomatologiem, strażakiem itp.)

Jak w domu

W placówce panuje rodzinna atmosfera. Szczególną uwagę przywiązuje się do obchodzonych przez dzieci rocznic urodzin i imienin. Placówka prowadzi także otwarte spotkania dla rodziców. Mogą oni, jako obserwatorzy, uczestniczyć w zajęcia prowadzonych przez nauczycielki. Rodzice biorą też udział w pogadankach dotyczących wychowania dzieci.

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu
W ramach podstawy programowego wychowania przedszkolnego placówka w Sulmierzycach oferuje swoim przedszkolakom bezpłatną, codzienną, pięciogodzinną opiekę. Większość dzieci przebywa jednak dłużej w przedszkolu. Rodzice ponoszą koszty posiłków, które dzieci spożywają w przedszkolu. Stawka żywieniowa za jeden dzień (śniadanie, obiad) wynosi 3,90 zł. Miesięczna odpłatność za niektóre świadczenia w przedszkolu:
Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza czas przekraczający realizację podstawy programowej opłata wynosi 1,00zł
Przedszkolowo.pl logo