Motylki gr IV

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC
DLA GRUPY MOTYLKI – DZIECI 4 I 5- LETNIE


Wychowawca: p.Katarzyna Pasznicka


Tydzień I
Temat: Takie same i inne.
Tydzień II
Temat: Na naszym podwórku.
Tydzień III
Temat: Nadszedł czas wakacji

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków
klimatycznych, w jakich żyją;
 poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie);
 zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata;
 dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej;
– określanie podstawowych cech różniących poszczególne figury;
– poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu;
– omówienie zagrożenia podczas zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów;
– bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi, urządzeń
znajdujących się na placu zabaw;
– obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w
wybranych środowiskach (np.: w lesie, na łące);
– przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu;
– poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

Przedszkolowo.pl logo