Motylki gr IV

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK
DLA GRUPY MOTYLKI – DZIECI 4 I 5- LETNICH


Wychowawca: p.Katarzyna Płonka

Tydzień 1: Jesień
Tydzień 2: Owoce i warzywa
Tydzień 3: Moje zwierzaki
Tydzień 4: Umiem oszczędzać

Umiejętności dziecka zdobywane w październiku:
• Interesuje się zmianami zachodzącymi w przyrodzie wraz ze zmiana pory roku
• Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, opowiada o ilustracji
• Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi
• Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie
• Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory
• Uczy się zasad zdrowego odżywiania, zapoznaje się z piramidą żywieniową
• Rozpoznaje zwierzęta domowe, uczy się opiekować zwierzętami, poznaje pracę weterynarza
• Rozwiązuje zagadki
• Posługuje się pojęciami: przetwory, kompoty, soki, kiszonki
• Rozwija sprawność manualną podczas zajęć kulinarnych
• Uczy się odczytywania instrukcji obrazkowych
• Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności
• Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy
• Uważnie słucha podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słucha podczas czytanych tekstów, wdraża się do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi
• Uczestniczy w zabawach ruchowych, plastycznych, twórczych, konstrukcyjnych
• Wykonuje prace plastyczne, ćwiczy sprawność manualną
• Uczy się piosenek, porusza się przy muzyce, muzykuje z użyciem instrumentów
• Okazuje szacunek do czyjejś własności
• Rozpoznaje i nazywa małe i wielkie litery: o, a, m, u, l, d, e
• Uczy się oszczędzać wodę i prąd
• Rozwija umiejętność dodawania i odejmowania w sytuacjach codziennych, zapoznaje się z pieniędzmi
• Określa miejsce wskazanych głosek w słowach
• Próbuje odczytywać krótkie wyrazy
• Rozpoznaje cyfrę: 1, 2, 3, 4
• Porównuje i nazywa wielkość przedmiotów określeniami: mały, mniejszy, najmniejszy
• Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania
• Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr
• Stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek, doskonali sprawność manualną (wycina, skleja)
• Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji.Przedszkolowo.pl logo