Misie gr III

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK DLA GRUPY MISIE DZIECI 5-6 LETNICH

Wychowawca: p. Katarzyna Pasznicka


Tydzień 1: Jesień
Tydzień 2: Owoce i warzywa
Tydzień 3: Moje zwierzaki
Tydzień 4: Umiem oszczędzać
Umiejętności dziecka zdobywane w październiku:
• Porównuje wygląd różnych drzew, nazywa części drzewa
• Rozpoznaje i naśladuje odgłosy przyrody
• Poznaje pracę leśniczego
• Poznanie litery l, L , T, t, D, d, E, e oraz cyfrę: 4
• Porównuje wysokości drzew, stosuje pojęcia: wyższy, niższy
• Tworzy muzykę do tekstu, akompaniuje
• Prowadzi obserwacje przyrodnicze
• Rozumie, że są grzyby jadalne i trujące, stara się je rozpoznawać
• Poznaje gatunki ptaków, które odlatują na zimę
• Układa rytmy z liści i szyszek
• Rozpoznaje owoce i warzywa po smaku i po dotyku
• Robi kukiełki z owoców i warzyw
• Waży za pomocą wagi szalkowej
• Wykonuje wraz z dziećmi masę solną, lepi z niej
• Tworzy wzory z wyciętych z ziemniaka stempli
• Przygotowuje sok warzywno-owocowy, poznaje zasady działania sokowirówki
• Poznaje zasady zdrowego odżywiania (piramida zdrowego żywienia)
• Śpiewa piosenkę „Piramida żywieniowa”
• Poznaje pracę weterynarza
• Rozumie potrzeby psów i innych zwierząt domowych
• Rozpoznaje i samodzielnie układa kształty figur geometrycznych
• Naśladuje głosy zwierząt
• Posługuje się pojęciami: obok z prawej strony, obok z lewej strony, za, przed
• Wykonuje prace techniką origami
• Rozpoznaje i nazywa części ciała psa
• Rozpoznaje i porównuje urządzenia dawne i współczesne zasilane prądem elektrycznym
• Pamięta o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń zasilanych prądem
• Wie, skąd w domu bierze się prąd, woda i gdzie odprowadzana jest brudna woda
• Poznaje zasady działania prostej konstrukcji telefonicznej
• Rozpoznaje monetę, banknot, rozumie pojęcie pieniądza i znaczenie oszczędzania
• Wie, co to jest bankomat i zna zasadę jego działania
• Wie, że wygląd drzewa w różnych porach roku zmienia się
• Poznaje różne sposoby pozyskiwania energii odnawialnej.
Przedszkolowo.pl logo