Misie gr III

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ DLA GRUPY MISIE DZIECI 5-6 LETNICH

Wychowawca: p. Katarzyna Pasznicka

Tydzień I
Temat: Jedzie do nas Mikołaj
Tydzień II
Temat: Zima, zima, zima
Tydzień III
Temat: Boże Narodzenie

Umiejętności dziecka zdobywane w grudniu:
• Potrafi odróżnić prawdę od fałszu
• Potrafi dokonać analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej
• Podejmuje próby przeliczania, dodawania, odejmowania, porządkowania według danej cechy
• Wskazuje różnice między wyrazami w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej
• Rozróżnia nową literę wśród innych liter
• Rozumie walory zdrowotne przebywania na świeżym powietrzu
• Rozumie znaczenie akceptacji dla różnych odmienności, kształtuje i rozwija uczucie empatii i odpowiedzialności
• Wykonuje czynności, które pozwalają lepiej zrozumieć dany problem
• Doskonali umiejętności przygotowujące do czytania
• Wie, jak ważny przy mówieniu jest prawidłowy oddech
• Umie odczytać proste wyrazy, odnajduje wskazane litery, układa z liter wyrazy, układa zdania i przelicza wyrazy w zdaniach, podaje znaczenie poznanych słów
• Doskonali poczucie rytmu i spostrzegawczość
• Jest uczestnikiem akcji na rzecz innych osób
• Dokładnie wypełnia kontury podczas kolorowania
• Zna nazwy niektórych zwierząt
• Wie, jak wyglądają wielkie i małe, drukowane i pisane litery y, s, c
• Wypowiada rytmicznie tekst z odpowiednią intonacją
• Potrafi zapamiętać i powtórzyć jak najwięcej wyrazów
• Interesuje się urządzeniami technicznymi, wie, do czego służy termometr
• Rozumie, jak ważny jest dobór odpowiedniego stroju do warunków pogodowych
• Potrafi odwzorować kształt cyfr
• Obserwuje właściwości fizyczne śniegu
• Koloruje zgodnie z kodem, potrafi odkodować zakodowaną informację
• Rozumie wartość tradycji
• Zna zasady nakrywania do stołu
• Śpiewa, porusza się przy muzyce, oddaje ruchem rytm i tempo muzyki, improwizuje akompaniament perkusyjny
• Wzbogaca słownictwo w trakcie zabaw słownych
• Potrafi przeliczać w aspekcie kardynalnym i porządkowymPrzedszkolowo.pl logo