Misie gr III

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA KWIECIEŃ DLA GRUPY MISIE DZIECI 5-6 LETNICH

Wychowawca: p. Natalia Kubiak

Tematyka kompleksowa:

1. Wiosna na wsi
2. W świecie teatru
3. Dbamy o Ziemię
4. W świecie muzykiCele wychowawczo-dydaktyczne:

 poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi;
 nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania;
 wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi;
– czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej;
– porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby;
– poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego;
– nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew;
– wyrzucanie śmieci do kosza;
– sprzątanie placu zabaw;
– sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie;
- zapoznanie z literą f, F; ż, Ż; h, H;  małą i wielką, drukowaną i pisaną;
– szanowanie wody, niemarnowanie jej;
– wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione;
– oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci;
– poznawanie teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf);
– przestrzeganie zasad właściwego zachowania się;
– porównywanie objętości cieczy;
– zwracanie uwagi na zmiany objętości podczas dolewania lub odlewania cieczy;
 zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek;
 zachęcanie do wykonywania instrumentów;
 uczestniczenie w aktywnym słuchaniu muzyki poważnej.
Przedszkolowo.pl logo