Język angielski

p.Monika Orzeszyńska
Temat miesiąca: „Body parts” / „Części ciała”
Piosenki utrwalające nazwy części ciała:
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg
Przedszkolowo.pl logo