Grupa V - Biedronki

Wychowawca:p. Katarzyna Pasznicka

Zadania wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc maj
dla grupy “Biedronki”

Tydzień 1: Książka- mój przyjaciel.
Tydzień 2: Bajki, baśnie, legendy.
Tydzień 3: Rodzina razem się trzyma .
Tydzień 4: Ja i moi bliscy.

Cele ogólne:
·wprowadzenie pojęć: szacunek do książek, miłość;
·poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
·nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
·poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
·kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
·posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
·kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10; operowanie liczebnikami porządkowymi;
·kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
·kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
·rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
· rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
· rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
·rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i ,t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
· zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
·rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
· rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
·kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
·kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.
Przedszkolowo.pl logo