Grupa IV - Motylki

Wychowawca: p.Monika Orzeszyńska

MAJ
Tydzień 1: „Książka – mój przyjaciel”
Tydzień 2: „Bajki, baśnie, legendy”
Tydzień 3: „Rodzina razem się trzyma”
Tydzień 4: „Ja i moi bliscy”
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
poznanie wartości „mądrość”,
poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie,
rozwijanie ciekawości poznawczej,
budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy,
poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki,
rozwijanie orientacji w przestrzeni,
nabywanie wiadomości dotyczących książek,
zachęcanie do częstego odwiedzania biblioteki,
poznanie różnych książek z nutami,
rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu,
poznanie pojęcia „sensoryczna książeczka”,
rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
kształtowanie cechy dokładności podczas wykonywania prac,
kształcenie słownika czynnego dzieci,
budzenie w dzieciach chęci szukania mądrości w książkach,
poznawanie wybranych utworów z kanonu literatury dziecięcej (bajki i baśnie),
poznanie roli księgarni,
rozwijanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań tekstowych,
rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i nazywania jej nastroju,
budzenie zainteresowania muzyką,
rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i myślenia,
poznanie roli i wartości rodziny,
poznanie roli poszczególnych członków rodziny,
wzmacnianie więzi rodzinnych,
poznanie nazw wybranych kwiatów,
doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach,
uwrażliwienie na potrzeby innych,
kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,
uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej,
poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami,
pokazanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku,
poznanie roli rodziny w życiu każdego z jej członków,
ukazanie piękna bycia częścią rodziny,
rozwijanie umiejętności budowania spójnej wypowiedzi,
ukazanie wartości spędzania czasu wolnego w rodzinie,
rozwijanie umiejętności przeliczania,
rozwijanie umiejętności językowych dzieci,
rozwijanie słuchu muzycznego dzieci i ich umiejętności wokalnych,
poznanie wyglądu różnych zegarów,
poznanie nazw członków bliższej i dalszej rodziny w języku angielskim.

Przedszkolowo.pl logo