Grupa IV - Motylki

Wychowawca: p.Hanna Gibasiewicz

Kolejna propozycja pracy plastycznej to: "W marcu jak w garncu".
Ponadto prosimy Rodziców o wyszukanie informacji lub wytłumaczenie dzieciom znaczenia przysłowia "W marcu jak w garncu".
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/1337-w-marcu-jak-w-garncu-2
Przedszkolowo.pl logo