Grupa I - Żabki

Wychowawca: Monika Orzeszyńska
GRUPA ŻABKI – propozycje aktywności
Temat tygodnia: „Porządki w ogrodzie”
1. Zapoznanie z pierwszym wiosennym kwiatem, przebiśniegiem – słuchanie wiersza S.Kossuth „Pierwszy kwiat wiosny”
https://miastodzieci.pl/piosenki/pierwszy-kwiat-wiosny/
2. Wykonanie pracy plastycznej z użyciem farb oraz rolki po papierze toaletowym
https://ekodziecko.com/przebisnieg-stemplowany-rolka
3. Zapoznanie z piosenką „Pobudka z ogródka”
https://www.youtube.com/watch?v=uvMa8ihLKco
4. Tworzenie domowego ogródka – sadzenie cebuli
http://dzieciecafizyka.pl/rosliny/cebula-i-szczypiorek/
5. Język angielski:
Temat miesiąca: „Body parts” / „Części ciała”
Piosenki utrwalające nazwy części ciała:
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg

Przedszkolowo.pl logo